DRAGBLADET

INFO OM KLUBBTIDNINGEN

DRAGBLADET

STYRELSEN HAR FATTAT BESLUT OM ATT BEGRÄNSA UTGIVNINGEN AV DRAGBLADET, FÖR ATT MINSKA PÅ KOSTNADEN FÖR TRYCKNING OCH DISTRIBUTION AV VÅR KLUBBTIDNING DRAGBLADET.

EFTER SOM VI HAR EN HEMSIDA DÄR VI LÄGGERUT ALL INFORMATION OM DET SOM HÄNDER OCH DOM FLESTA HAR MÖJLIGHET ATT DÄR HÄMTA INFORMATION OM ALLT SOM KOMMER ATT HÄNDA, HÄNVISAR VI NU VÅRA MEDLEMMAR ATT GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA : www.sfk-hogakuste.se  OCH TA DEL AV DET SOM HÄNDER. DE SOM INTE HAR EN DATOR KAN MEDDELA STYRELSEN SÅ KOMMER VI ATT KUNNA SKICKA UT ETT ENKLARE BLAD MED INFO OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG I KLUBBEN.

DRAGBLADET KOMMER DOCK FORTFARANDE ATT SKICKAS UT EN GÅNG VARJE ÅR PÅ VÅREN EFTER ÅRSMÖTET TILL ALLA VÅRA MEDLEMMAR, SOM DÅ KOMMER ATT FÅ INFORMATION OM VAD SOM BESLUTATS PÅ ÅRSMÖTET, OCH ANNAN VIKTIG INFORMATION OM KLUBBEN.

HAR NI FRÅGOR: RING ORDFÖRANDE PER-JOHAN WIBERG 070-2115518

2020-08-20

STYRELSEN

MEDLEMSINFO

På årsmötet 2020-02-12 beslutades att medlemsavgifterna för år 2020 blir enl. följande :

JUNIOR: 75 SEK, SENIOR: 250 SEK, FAMILJ: 350 SEK

Av dessa avgifter får vi betala till förbundet för : Junior 105 SEK, Senior 210 SEK och

Familj 300 SEK, med andra ord blir det inte mycket kvar till klubbkassan. Vi går t.o.m.

30 SEK back på juniorerna.

Du får också hyra klubblokalen gratis för en fest eller dylikt.

Tidningen ” DRAGBLADET ” läggs ut på nätet.

Från förbundet får DU tidningen ” SPORTFISKAREN ” 5 nr/år samt en försäkring vid fiske samt diverse rabatter.

Sätt in aktuellt belopp på PLUSGIRO 491 67 73-7 med namn, adress och personnummer

(10 siffror) på samtliga medlemmar. Annars kan jag inte registrera er till förbundet.

Har du/ni varit medlem tidigare så går det bra att swish:a in beloppet + 2 kr. till nummer 123 033 91 84 samt ange namn eller medlemsnummer.

OBSERVERA: Ditt medlemskap kommer att gälla till sista mars 2021.