MEDLEMSINFO

På årsmötet 2020-02-12 beslutades att medlemsavgifterna för år 2020 blir enl. följande :

JUNIOR: 75 SEK, SENIOR: 250 SEK, FAMILJ: 350 SEK

Av dessa avgifter får vi betala till förbundet för : Junior 105 SEK, Senior 210 SEK och

Familj 300 SEK, med andra ord blir det inte mycket kvar till klubbkassan. Vi går t.o.m.

30 SEK back på juniorerna.

Du får också hyra klubblokalen gratis för en fest eller dylikt.

Tidningen ” DRAGBLADET ” läggs ut på nätet.

Från förbundet får DU tidningen ” SPORTFISKAREN ” 5 nr/år samt en försäkring vid fiske samt diverse rabatter.

Sätt in aktuellt belopp på PLUSGIRO 491 67 73-7 med namn, adress och personnummer

(10 siffror) på samtliga medlemmar. Annars kan jag inte registrera er till förbundet.

Har du/ni varit medlem tidigare så går det bra att swish:a in beloppet + 2 kr. till nummer 123 033 91 84 samt ange namn eller medlemsnummer.

OBSERVERA: Ditt medlemskap kommer att gälla till sista mars 2021.